Aminosyror

Kategori: Aminosyror

Aminosyror är byggstenar för proteiner, som är en av de viktigaste molekylerna i människokroppen. De är involverade i många olika biologiska processer, inklusive cellåteruppbyggnad, muskelkontraktion och hormonproduktion. Det finns 20 olika aminosyror som kroppen behöver för att fungera optimalt, varav elva kan produceras inuti kroppen medan de övriga nio måste tillföras genom kosten. Aminosyrorna är klassade efter om de är essentiella eller icke-essentiella, medan vissa aminosyror också kan vara semi-essentiella under vissa omständigheter.