Användarvillkor - Fitnessfrank

Senast uppdaterad: 2023-04-12

Välkommen till Fitnessfrank! Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av vår webbplats och dess innehåll. Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Åldersbegränsning

För att använda vår webbplats måste du vara minst 18 år gammal, eller ha målsmans tillstånd att använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du uppfyller denna åldersgräns.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive text, bilder, grafik, logotyper och annat material, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Innehållet tillhandahålls endast för personlig, icke-kommersiell användning och får inte kopieras, distribueras, säljas eller på annat sätt användas utan vårt skriftliga medgivande.

Användning av webbplatsen

Du får använda vår webbplats för personliga och icke-kommersiella ändamål, i enlighet med dessa villkor och alla tillämpliga lagar och förordningar. Du får inte använda vår webbplats på ett sätt som kan skada, störa eller på annat sätt påverka webbplatsens funktion, säkerhet eller integritet, eller som kan kränka andras rättigheter.

Ansvarsbegränsning

Informationen på vår webbplats tillhandahålls i befintligt skick och utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, men kan inte garantera att innehållet alltid är fullständigt, korrekt eller aktuellt.

Vi ansvarar inte för några skador, förluster eller kostnader som uppkommer i samband med användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats eller dess innehåll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, indirekta, tillfälliga eller följdskador.

Tredje parts länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och innebär inte någon form av godkännande, rekommendation eller sponsring av dessa webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy, användarvillkor eller säkerhet.

Ändringar i användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst och utan förvarning. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har gjorts innebär att du godkänner de uppdaterade villkoren.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa användarvillkor och eventuella tvister som uppkommer i samband med dem eller din användning av vår webbplats ska regleras av och tolkas i enlighet med [landets] lagar, utan hänsyn till dess regler om lagval.

Om en tvist uppstår i samband med dessa användarvillkor eller din användning av vår webbplats, ska parterna först försöka lösa tvisten genom förhandlingar. Om en lösning inte kan nås genom förhandlingar, ska tvisten slutligen avgöras av en behörig domstol i [landet].

Kontakt

Om du har några frågor eller förfrågningar om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

E-post: info@venerolink.se

Postadress: Kungsgatan 41B, 582 18 Linköping

Telefon: 073-650 90 83

Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar.