fitnessfranks tester av kosttillskott

Kostnords metoder för att välja ut och rekommendera kosttillskott

Innehållet av den här metodiken är endast avsett för informationssyfte. Innehållet ska inte användas som ersättning för professionell medicinsk rådgivning, för att ställa diagnoser eller som behandling. Sök alltid hjälp hos sjukvården om du lider av några symtom och fråga din läkare om du har några spörsmål om ett kosttillskott.

En del av vårt uppdrag på Kostnord.se är att ge dig genomgående och oberoende information om produkter som kan förbättra din hälsa och ditt välmående.

Kosttillskott innehåller ingredienser som är tänkta att komplettera din diet, vilket bland annat inkluderar vitaminer, mineraler, växter, örter och enzymer. Andra populära kosttillskott är omega-3, probiotika och såklart proteinpulver.

Vi jobbar hårt med att bli så transparenta som möjligt med varför vi rekommenderar vissa produkter framför andra och erbjuder dig lättläst information så du enkelt ska kunna välja det bästa alternativet för just dig.

För att navigera inom djungeln av kosttillskott granskar våra experter vetenskapliga studier, hör från oberoende experter på området och andra trovärdiga källor. När det kommer till dosering och liknande kontrollerar vi alltid att Livsmedelsverkets rekommendationer ligger i linje med vår granskning. Vi rekommenderar såklart aldrig att man avviker från Livsmedelsverkets rekommenderade dosering.

Eftersom en stor del av kosttillskotten inte är reglerade och varje persons behov skiljer sig åt rekommenderar vi att man alltid läser på om vilka risker och biverkningar som finns. Man bör därtill säkerställa med sin läkare att ett kosttillskott inte interagerar med eventuella mediciner. Vissa kosttillskott kan exempel vara farliga för att de minskar effekten av blodförtunnande läkemedel eller mediciner för att sänka blodtrycket.

För att förklara vår metodik vad gäller att välja ut och rekommendera kosttillskott kommer vi gå igenom följande tre punkter:

 1. Vilka kosttillskott vi väljer, vilka vi väljer bort och varför
 2. Vår högsta prioritet för att rekommendera kosttillskott
 3. Andra punkter som är viktiga för oss och varför vi valt ut dem

OBS! Kostillskott ska aldrig användas istället för medicin rekommenderat av din läkare. Prata alltid med sjukvården först innan du börjar med något kosttillskott för att se om det verkligen gör någon nytta för dig, eller ännu viktigare om det till och med kan vara farligt för dig.

Vilka kosttillskott vi väljer, vilka vi väljer bort och varför

Kosttillskott är ett väldigt lurigt område och vi lägger ner mycket tufft arbete med att sålla ut mängder av produkter och märken som inte håller måttet. I slutändan har vi ett antal produkter av hög kvalitet vi kan rekommendera med handen på hjärtat. Vi rekommenderar kosttillskott både för dig som vill ha högsta möjliga kvalitet och för dig som vill ha ett bra prisvärt alternativ.

Men innan vi börjar sortera ut produkter gör vi ett etiskt val vad vi vill ställa oss bakom och produkter vi helt vill undvika. Till exempel hittar du ingen information om det skadliga ämnet kolloidalt silver här på sidan.

Först och främst rekommenderar vi aldrig kosttillskott som man inte behöver. Det bästa är alltid att få i sig tillräckligt med alla näringsämnen genom maten man äter istället för att proppa i sig massa kosttillskott. När behovet inte kan tillgodoses genom den vanliga kosten kan vi rekommendera vissa ämnen beroende på olika scenarion och behov. Det rör sig bland annat om enskilda vitaminer och mineraler, vissa probiotiska stammar, vissa enzymer och makronutrienter.

Eftersom det sällan finns mycket forskning kring många växter och örter inom hälsokost, och det finns flera ämnen som visat sig påverka effekten av andra kosttillskott och vissa mediciner, tar vi extra stor försiktighet med sådana ämnen. Vi rekommenderar endast örter och växter som har bevisat effekt i vetenskapliga studier.

Om det finns forskning som både visar positiva och negativa effekter av ett kosttillskott tar vi alltid upp båda sidor. Det gör att du enklare, helst i samråd med din läkare, kan ta ett beslut om du ska ta kosttillskottet eller inte.

Våra rekommendationer blir bara bättre och bättre ju mer forskning det kommer på ett område, framförallt vad gäller nya produkter på marknaden. Vi ifrågasätter alltid nya (och gamla) kosttillskott vad gäller säkerhet, funktion och effektivitet och justerar våra rekommendationer därefter.

Vi godkänner inte

 • Kosttillskott som utlovar effekter som inte har vetenskapligt stöd.
 • Kosttillskott som eventuellt kan vara farliga (förutom risken som är förknippad med alla kosttillskott).
 • Kosttillskott för träning som kan vara skadliga för utövaren.
 • Kosttillskott för viktnedgång som innehåller mängder av outforskade örter och växter.
 • Kosttillskott som utlovar sexuell förbättring.

Man måste också vara medveten att många potentiellt farliga kosttillskott av låg kvalitet, framförallt utländska produkter, försäkrar att deras produkt har vetenskapligt stöd. Ett företag kan utforma sina egna studier på ett strategiskt sätt för att upprätthålla deras påståenden. Det är därför viktigt att granska studiernas utformning, storlek och om studien kan vara partisk innan man litar på resultatet av den.

Typen av forskning som är den bästa när det kommer till kosttillskotts effekt är en så kallad randomiserad kontrollerad studie (RCT). Det innebär att deltagarna slumpmässigt väljs ut att prova ett kosttillskott eller få ett placebo och ingå i en kontrollgrupp. Forskarna utvärderar sedan efter en tid och jämför skillnaden i resultat mellan gruppen som fått kosttillskottet och de i kontrollgruppen. Bäst resultat får man får flera olika RCT som innehåller en stor mängd deltagare och som dessutom inte är sponsrad eller påverkad av någon person eller organisation med ekonomiska intressen.

Vi har därför beslutat att endast rekommendera kosttillskott där vi kan hitta en substantiell forskning av hög kvalitet som påvisar både bra effekt och hög säkerhet.

Vår högsta prioritet för att rekommendera kosttillskott

Har du någon gång gått förbi en hylla med kosttillskott i en livsmedelsbutik eller på ett apotek har du garanterat upplevt den enorma mängden olika alternativ det finns för en så pass enkel produkt som C-vitamin. Att då veta vilka som är bra eller inte är ingen enkel uppgift. Vårt mål är att göra researchen åt dig så du enkelt kan välja det bästa alternativet för just dig.

Vårt team med experter på Kostnord.se bestående av bland annat träningsentusiaster och nutritionister väljer vilka ämnen vi ska skriva om på sidan. Teamet samarbetar nära med våra skribenter som tillsammans väljer ut de bästa kosttillskotten i varje kategori, som till exempel D-vitamin, Magnesium och Proteinpulver. Vi strävar efter att förse dig med lättläslig och faktakontrollerad information som gör att du kan fatta ett välgrundat köpbeslut.

Våra redaktörer, skribenter och andra anställda testar produkter enligt instruktioner från experter på området genom standardiserad testmetodik. Alla artiklar faktakontrolleras även för alla påståenden som rör din hälsa. Du kan läsa mer om hur vi testar produkter här. Vi får ibland en provision på köp som görs via länkar på Kostnord.se.

Forskning om kosttillskottens effektivitet och säkerhet

Vi på Kostnord är väl medvetna om hur svårt det kan vara att navigera i djungeln av kosttillskott. Tillverkare och återförsäljare fyller sina hemsidor med påståenden om att deras produkter kan leda till både det ena och det andra vad gäller hälsoförbättringar. Det rör sig till exempel om ökad prestanda på gymmet, förbättra sinnesnärvaron, att du ska gå ner i vikt eller en förbättring av matsmältningssystemet. Sådana påståenden gör att man blir väldigt sugen på att testa kosttillskotten för att känna oss och må bättre, men tyvärr har dessa påståenden ofta begränsad uppbackning av vetenskapen. I synnerhet när det gäller växter och örter för snabb viktnedgång.

Det är därför som det allra viktigaste för oss är att rekommendera produkter som har vetenskapligt stöd vad gäller både effektivitet och säkerhet. Vi går alltid noggrant igenom vetenskapliga studier om alla ämnen och rekommenderar inga produkter där det bara finns en enda eller inga studier alls. Vi säkerställer alltid att det finns flera studier av hög kvalitet innan vi skriver om ett ämne eller rekommenderar en viss produkt. Om forskningen visar på att det kan finnas vissa hälsorisker förknippade med ämnet rekommenderar vi inte produkten. Finns det motstridande forskning tar vi upp båda sidor av myntet så att du får hela bilden.

Till skillnad från mediciner där man måste testa grundligt att de inte är förknippade med några hälsorisker innan man säljer dem finns inga sådana krav på kosttillskott. Vad gäller hälsopåståenden får endast godkända påståenden av EU användas. Nya ämnen kan dock kringgå reglerna och är godkända fram tills att EU har fattat ett beslut om ämnet och det tar ofta ganska lång tid. Påståenden får dock aldrig vara vilseledande. Det händer att kosttillskott förbjuds för att man kommer fram till att de är farliga, men då har de redan sålts en tid och skadan är redan skedd.

Andra kriterier som är viktiga för oss och varför vi valt ut dem

Det finns även flera andra kriterier som vi förknippat med produkter av hög kvalitet och som vi värdesätter högt. Vi listar här nedan de kriterierna samt en förklaring varför de är viktiga. 

Det är viktigt att tänka på att alla kosttillskott som vi väljer ut inte har alla de kriterier vi önskar, men det här är vad vi värdesätter högt när vi ska välja mellan alla de produkter som finns på marknaden.

Vi tycker att man alltid ska gå igenom hela innehållsförteckingen på ett kosttillskott och undersöka mängd, syfte, funktion och risker med varje enskilt ämne det innehåller. Det inkluderar även möjliga biverkningar som påverkan på mediciner. Precis som när det gäller matvaror är det oftast bättre ju kortare och enklare innehållsförteckningen är.

Vi lyfter fram produkter som:

 • Är GMO-fria
 • Är ekologiska
 • Innehåller få allergener
 • Inte innehåller onödiga tillsatser
 • Innehåller små mängder sötningsmedel

Förutom dessa punkter är det alltid viktiga att tänka på:

 • Det finns inga kosttillskott som är gynnsamma för alla.
 • Det viktigaste med ett kosttillskott är att komplettera för att fylla en brist på ett ämne.
 • Kosttillskott kommer inte lösa några problem vad gäller mental och fysisk hälsa, annat än de som är skapade av en näringsbrist. Har du en brist ska den diagnosen ställas av en läkare efter tester i laboratorium.

GMO-fria

När det är möjligt föredrar vi produkter som är GMO-fria. GMO är ett hett ämne och det finns argument både för att det är säkert och farligt, men vi föredrar att rekommendera produkter som är så nära sitt naturliga stadie som möjligt och därmed inte är genetiskt modifierade. Även om bevisen är tvetydiga kan det vara bättre att välja GMO-fria produkter - både för din hälsa och för klimatet. Vi tittar exempelvis om produkten är verifierad av Non-GMO Project.

När vi tänker på GMO-modifierade växter som soja och majs är ett annat problem även glyfosat. Det är ett ogräsbekämpningsmedel som hittats i frukter, grönsaker och flingor. Glyfosat är förbjudet att använda på många håll i världen då man sett ökad risk för cancer. Av den anledningen kan det även vara bra att välja GMO-fria produkter. GMO-fri är inte detsamma som glyfosatfria, men halterna är generellt lägre. 

Ekologiska

Även om det finns studier som visar på att små mängder bekämpningsmedel från icke-ekologiska livsmedel anses det generellt säkrare att undvika dessa kemikalier genom att köpa ekologiska produkter, inklusive kosttillskott. Av den anledningen rekommenderar vi att du väljer kosttillskott som är gjorda av ekologiska ingredienser när det är möjligt.

En ekologisk produkt kan se ut som ett dyrare alternativ av samma produkt, men det finns stora krav för att kalla en produkt ekologisk. Ekologiskt kött, mjölk och ägg kommer från djur som inte utsatts för tillväxthormoner och antibiotika. Ekologiska produkter från växtriket är väldigt begränsade vad gäller ogräsbekämpningsmedel, konstgödsel med syntetiskt innehåll, avloppsslam, bioteknik och joniserande strålning.

Tänk på att termen ekologisk inte innebär att allt innehåll är ekologiskt. Men för att få kalla en produkt ekologisk måste minst 95 % av innehållet vara ekologiskt, förutom vatten och salt. Den får heller inte innehåller sulfiter som konserveringsmedel. Resterande 5 % av innehållet kan vara icke-ekologiskt.

De flesta ekologiska kosttillskotten innehåller naturliga ingredienser istället för syntetiskt tillverkade. Naturliga kosttillskott är genrellt att föredra eftersom de härstammar från riktig mat istället för någon man skapat i ett labb. Det finns viss forskning som tyder på att naturliga kosttillskott absorberas bättre i kroppen än de som har artificiella ingredienser.

Onödiga tillsatser

Vi rekommenderar kosttillskott som innehåller ingredienser som är så lika deras naturliga form som möjligt.

Konstgjorda färgämnen kan göra att kosttillskott ser mer enhetliga i färgen och mer aptitliga ut, men vissa typer av färger kan vara skadliga - särskilt för barn. Generellt så fyller färgämnena ingen funktion på effekten av kosttillskottet och vi rekommenderar därför sällan kosttillskott med färgämnen.

Smaksättning hjälper till att förbättra smaken av otrevliga kosttillskott. Genom att tillsätta lite citron till en omega-3 kapsel kan man lätt neutralisera eftersmaken av fisk, och fruktsmak på vitaminbjörnar gör att barnen har lättare att äta dem. När en produkt anger naturliga eller artificiella smaker ska man komma ihåg att bägge varianterna är tillverkade i ett labb och är oftast samma sak. Vi föredrar därför kosttillskott utan tvetydiga tillsatser som de här där de inte fyller en väsentlig funktion.

Konserveringsmedel hjälper till att förlänga hållbarheten på kosttillskott. De hjälper även till att hålla mögel, svampar och jäst borta. Vi föredrar kosttillskott som använder naturliga konserveringsmedel som C-vitamin och E-vitamin framför potentiellt farliga kemiska substanser.

Kom ihåg att vissa kosttillskott, som exempelvis probiotika och omega-3, bör förvaras i kylskåpet för att inte bli dåliga. Läs alltid på etiketten hur du ska förvara ett kosttillskott.

Minimalt med sötningsmedel

Det är många som är väldigt oroliga för att konsumera för mycket tillsatt socker och väljer istället produkter med lågkalori-sötningsmedel och sockeralkoholer. Sötningsmedlen kan ibland ha motsatt effekt och påverkar både blodsocker, magen och aptiten vilket kan leda till att du i slutändan får i dig ännu mer kalorier än om du valt en produkt med tillsatt socker. Sockeralkoholerna kan istället leda till problem med matsmältningen och du kan råka ut för symtom som svullen mage, gasbildning och diarré, särskilt om du äter de i stora mängder. Av den här anledningen väljer vi ut produkter med minimalt med sötningsmedel oavsett form.

Andra viktiga aspekter att tänka på när du ska välja kosttillskott

När vi funderar på vilka kosttillskott vi ska rekommendera tänker vi såklart alltid på allt som vi gått igenom ovan gällande kvalitet. Men vi tänker även på individuella preferenser som pris, form och tillgänglighet. Vi tar också hänsyn till villkoren kosttillskotten har tillverkats under.

 • Form: Kosttillskott finns i en mängd olika former, allt från tabletter, kapslar och pulver till drycker, brustabletter och gelébjörnar. Vi försöker alltid att hitta kosttillskott av hög kvalitet i olika former så du alltid kan hitta en produkt oavsett vilken form du föredrar.
 • Pris: Priset på kosttillskott kan variera mycket och det är långt ifrån alltid ett dyrare kosttillskott håller högre kvalitet. En dyrare produkt är heller inte alltid bättre vad gäller vilken effekt den ger. Det är dock alltid bra att vara skeptisk till orimligt billiga kosttillskott. Vi försöker alltid hitta kosttillskott av hög kvalitet för många olika budgetar. Vissa kosttillskott är helt enkelt mycket dyrare att tillverka, men priset måste motsvara innehållet i produkten.
 • Tillgänglighet: Vi väljer i första hand kosttillskott som är enkla att få tag på oavsett var du bor. Många produkter är väldigt smidiga att beställa hem från nätet, men vi ser alltid till att ta med en produkt du kan hitta i en butik nära dig. Vi visar även lagerstatus och pris för olika återförsäljare av produkterna vi rekommenderar för att du ska få en så bra köpupplevelse som möjligt.
 • Kvalitetssäkring: Även om det inte finns så bra kvalitetssäkring av myndighet vad gäller kosttillskottens ingredienser, säkerhet och effekt finns det vissa saker man göra för att välja ett kosttillskott av hög kvalitet. Vi rekommenderar i första hand produkter som är tillverkade enligt GMP och HACCP. GMP står för god tillverkningssed och innebär att endast kvalificerad personal får vara med vid tillverkningen och ett antal kontroller måste göras under tillverkningen. HACCP är ett regelverk där man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i produktion av livsmedel och kosttillskott.